Troostkoffer biedt steun aan kinderen van een ouder met kanker

Stichting Team KING schenkt 450 troostkoffers aan Máxima Medisch Centrum

Uit onderzoek blijkt dat 25% van de kinderen met een ouder die kanker heeft vroeg of laat psychische problemen krijgt. Dit kan worden beperkt door goede begeleiding en een open communicatie over de ziekte, behandeling en de gevolgen daarvan. Uit ervaring blijkt dat het voor ouders misschien wel het moeilijkste is om aan hun kinderen te vertellen dat een van hen kanker heeft en wat dit betekent voor het gezin. Ter ondersteuning heeft het team van het Máxima Oncologisch Centrum in 2010 een project opgezet dat bestaat uit het geven van informatie over hoe je met je kind kunt praten over kanker.

Om aan patiënten van MOC aan te geven dat er ook aandacht voor hun kinderen is, krijgen zij een troostkoffer mee naar huis. Een gekleurd, vrolijk koffertje met daarin spulletjes die troost geven. Denk daarbij aan teken- en schrijfmateriaal, maar ook een heerlijk zacht knuffelbeest. Daarnaast zijn er ook verschillende kinderboeken en informatiefolders, samengesteld door kinderpsychologen over het onderwerp kanker, die door ouders en familieleden kunnen worden gebruikt.  

Team KING
Dankzij stichting Team KING én een bijdrage van € 3.000 uit het Coöperatiefonds van Rabobank Eindhoven-Veldhoven heeft het Máxima Oncologisch Centrum 450 troostkoffers in ontvangst mogen nemen. De koffers en inhoud zijn mede tot stand gekomen door materiële sponsoring van Toi-Toys, Edco en Prokonpack. Stichting Team KING (staat voor Kanker IN Gezinnen) zet zich al jaren vol overgave in voor het MOC om van kanker een ziekte te maken waarvan je geneest. De stichting zamelt onder andere geld in voor onderzoek naar nog betere behandelingen.

Blijk van waardering
Uit de vele positieve reacties blijkt dat de troostkoffer zeer gewaardeerd wordt. Mede dankzij de gulle giften van publiek en de inzet van stichting Team KING kan het MOC hier mee doorgaan en de inhoud zelfs uitbreiden en aanpassen aan verschillende leeftijdscategorieën.

Stichting Team KING
Stichting Team KING is opgericht in 2009 met als hoofddoel het genereren van gelden ten behoeve van betere onderzoeksmogelijkheden en behandelingen van kankerpatiënten in de behandelfase. Dit doet ze door middel van het organiseren van activiteiten, het werven van fondsen, maar ook via de initiatieven van mensen die de stichting een warm hart toedragen.

Kijk voor meer informatie op www.teamking.nl.

ALLE PERSBERICHTEN VAN TEAM KING

DOWNLOAD TEKST

CONTACTPERSONEN

AdriënneAdriënne van de Vorst
+31 (0)6-54966206
info@vandevorstpr.nl

wilWil van de Vorst
+31 (0)654-224488
wil@vandevorstpr.nl